Ο καθηγητής Τοξικολογίας Αριστείδης Τσατσάκης και οι συνεργάτες του μιλούν για τις μολυσματικές δραστηριότητες του ανθρώπου

kathimerini 21.3.2021

 

Διαβάστε περισσότερα...

 

Created: Monday, 29 March 2021 08:47

Highly Cited Researcher 2020

Highly Cited Researcher 2020 for significant influence in Pharmacology and Toxicology through publication of multiple papers, highly cited by my peers, over the last decade.

https://recognition.webofscience.com/.../highly-cited/2020/
https://publons.com/resear.../1391220/aristidis-m-tsatsakis/

1
2
3
5

 

 

Created: Monday, 28 December 2020 13:11

Subcategories

Professor Tsatsakis is Director at the Toxicology Science and Research Centre in the Department of Forensic Sciences of the Medical School in the University of Crete and The University Hospital.