1997

1. Αμανάκη Μ, Τουτουδάκη Μ., Δολαψάκης Γ., Τσατσάκης Α.Μ., (1997) Συστήματα βραδείας απόδοσης. Ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκων στο γαστρεντερικο σωλήνα. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, 1 (97) 13-16.

2. Τσατσάκης Α.Μ., Τζατζαράκης Μ. (1997) Μυκοτοξίνες: Περιγραφή-ταξινόμηση-ανίχνευση. Γεωργία και Κτηνοτροφία (Agriculture and Live-stock raising Bulletin), 8 : 46-55.

1998

1. Alegakis A, Tsatsakis A, Vrekoussis M, Denisenko O, Shtilman MI, Rizos A and Vlachonikolis I (1998). Mycotoxins’ deactivation in new polymeric adsorbents. 1st Panhellenic Congress of Forensic Sciences and Toxicology, Salonica, 164-168.

2. Alegakis Th, Tsatsakis A, Dolapsakis G, Liakou V, Vlachonikolis I, Michalodimitrakis M (1998). In vitro studies of oxytetracyline hydrochloride adsorption on activated charcoal. 1st Panhellenic Congress of Forensic Sciences and Toxicology, Salonica, 162-164.

3. Tutudaki M, Tzatzarakis MN, Tsatsakis AM, Dolapsakis G, Neonaki G, Michalodimitrakis M (1998). Sectional hair analysis for pesticides: Determination of Diazinon in rabbits hair.1st Panhellenic Congress of Toxicology and Forensic Science, Thessaloniki, p. 114-119.

4. Tzatzarakis MN, Agourakis Z, Xatzidakis G, Dolacakis G, Tsatsakis AM, (1998). Residue levels of pesticides in biological oil. 1st Panhellenic Congress of Toxicology and Forensic Science, Thessaloniki, p. 189-193.

5. Tzatzarakis MN, Tsatsakis AM, Bakalounakis D, Liakou B, Stilman MI, (1998). New polymeric complexes of sorbic acid with mycostatic activity. 1st Panhellenic Congress of Toxicology and Forensic Science, Thessaloniki, p. 119-121.

1996

1. Τσατσάκης Α.Μ., Ψυλλάκης Α., Δασκαλάκης Γ., Ασσιθιανάκης Π. (1996) Μορφολογικοί, ανατομικοί και φυσικοχημικοί παράγοντες που επιδρούν στην εναπόθεση φαρμάκων στις τρίχες. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, 3(96):8-42.

2. Τσατσάκης Α.Μ., Ψυλλάκης Α., Δασκαλάκης Γ., Ασσιθιανάκης Π. (1996) Προσδιορισμός καρβαμαζεπινης και βαλπροικου σε τρίχες κεφαλής. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής 3/95:31-37.

1995

1. Tsatsakis A.M., Tsikritsis M., Alegakis A., Tsakalof A., Michalodimitrakis E. (1995). Drugs of abuse in Educational institutions in Crete In: Proceed 2sd Panhellenic Symp on Study of Toxicomanic Substances. Thessaloniki 1995, pp.490-98

1994

1. Τζανάκης Ι., Καγιά Σ., Κουκλάκη Μ., Τζίμης Λ., Τσοπέλας Α., Τσατσάκης Α.Μ. (1994) Δηλητηρίαση με paraquat. Ελληνική Νεφρολογία, 6(4): 450-453.1993

1. Αγγελάκης Μ, Τσατσάκης Α., Μιχαλοδημητράκης Μ. (1993) Η επίδραση των στεροειδών αναβολικών στην σωματική και ψυχική υγεία και η ανάγκη της έγκαιρης πρόληψης. Επιθεώρηση Υγείας, 4(7,20): 60-62

2. Τσατσάκης Α.Μ. (1993) Νέα φυτοφάρμακα ελεγχόμενης απόδοσης. Τεχνικά Χρονικά, Επιστ Έκδοση ΤΕΕ , Sci. J.T.C.G. 13(2): 71- 84.

3. Assithianakis P., Tsatsakis A.M., Michalodimitrakis E., Shtilman M.I., Kurumali E. (1994). Indomethacin slow release formulations. In: Panhellenic Congress of Pharmacists, Athens 7:608-613.

4. Tsatsakis A.M., Dais P., Roubelakis-Angelakis K.A. (1993). Slow Release Auxins. Structure and biological activity relation. In: Panhellenic Congress Chem., 14: 78-82.

5. Tsatsakis A.M., Varoukos P., Shtilman M.I. (1993). New polymeric antidotes. In: Panhellenic Congress Chem., Athens 14: 68-72.

1992

1. Τσακάλωφ Α., Τσατσάκης Α., Μιχαλοδημητράκης Μ. (1992) Σύγκριση αεριοχρωματογραφικής και ενζυματικής μεθόδου για την ανάλυση αιθανόλης στο αίμα. Επιθεώρηση Υγείας, 3(3,16): 51-53.

1991

1. Tsakalof A., Tsatsakis A.M., Michalodimitrakis E.N. (1991). Head space blood ethanol analysis. In: Panhelenic Congress Chem., Zapio Athens, EEX press, 13: 504-508.

1990

1. Tsatsakis A.M., Roubelakis-Angelakis K.A., Shashkova I.B., Shtilman M.I. (1990) Synthesis and properties of plant growth regulating polymers. In: Congress Chem. Greece- Cyprus, Chem. & Environ., Athens, EEX press, 2A: 180-184.

 

Professor Tsatsakis is Director at the Toxicology Science and Research Centre in the Department of Forensic Sciences of the Medical School in the University of Crete and The University Hospital.